Phim BẰNG LAN NHẤT PHIẾN PHONG VÂN KHỞI trọn bộ

Phim BẰNG LAN NHẤT PHIẾN PHONG VÂN KHỞI

Đạo diễn: Kim Thâm/ Kim Lăng Huy.

Diễn viên: Hồ Nhất Thiên, Chương Nhược Nam, Cao Vĩ Quang.

Phim Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi xoay quanh thời kỳ khó khăn của Trung Quốc. Phim miêu tả ba gia đình tri thức cùng một nhóm thanh niên phi công và học sĩ. Bảo tồn văn mạch truyền đời. Phát triển hàng không cứu quốc, trên con đường từ Nam sang Tây. Và đưa ra những hi sinh cùng lựa chọn của họ. Bộ phim ca ngợi tình cảm yêu nước, nhân cách độc lập. Lý tưởng tự do và tinh thần thuần túy của những quốc sĩ giỏi văn giỏi võ trong thời kỳ lịch sử đầy biến động ấy.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE