Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH thuyết minh

Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH thuyết minh

Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH.

Diễn viên: Phan Thái Minh, Chương Văn Kỳ, Mao Tuấn Kiệt.

Phim kể về đội đặc chiến nhiệt huyết “Sói xám”. Đứng đầu là Trần Thiên Phóng cùng những con người anh hùng đấu trí đấu dũng với quân Nhật; thề chết bảo vệ tổ quốc và nhân dân. Trần Thiên Phóng là tinh anh quân đặc chiến quốc dân đảng, thực chất là đảng viên đảng cộng sản. Làm việc bình tĩnh, có lúc cũng xốc nổi, bề ngoài mạnh mẽ nhưng cũng trọng tình cảm. Là một đôi với Mạnh Tùy Hồng, tuy nhưng do thân phận tuyệt mật cả hai phải cách xa nhau. Phim CHIẾN ĐỘI KỲ BINH kháng Nhật lập Chiến đội biệt động Sói xám, phá giải âm mưu của Nhật.

CLOSE
CLOSE