[Lồng tiếng] CÔNG LÝ, TỘI ÁC VÀ MÁU trọn bộ

Phim CÔNG LÝ TỘI ÁC VÀ MÁU trọn bộ
Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Phim CÔNG LÝ TỘI ÁC VÀ MÁU trọn bộ

Diễn viên: Huỳnh Tông Trạch, Dương Kỳ, Quách Minh Tường…

Nội Dung phim công lý tội ác và máu: Dương Kim Bang từ nhỏ đã mong muốn trở thành; thẩm phán chính nghĩa bảo vệ công lý , nên anh đã ra nước ngoài du học. Trong lúc sắp tốt nghiệp anh nhận được bức điện báo kỳ lạ về cái chết của cha mình; anh quyết định từ bỏ việc học trở về nước để điều tra cái chết của cha mình. Thông qua kiến thức về khoa học và lý luận chặt chẽ của mình anh đã điều tra ra sự thật về cái chết bí ẩn của cha mình.

https://www.youtube.com/watch?v=ldhqTVxx2x8

Add your comment

Your email address will not be published.

3 Comments

CLOSE
CLOSE