Phim Huyền Thoại Bóng Ma trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim Huyền Thoại Bóng Ma trọn bộ.

Diễn viên: Lý Trác Lâm, Vương Tử Đồng, Từ Minh Duyệt…

Nội Dung : Đầu năm 1945, cuộc kháng chiến chống Nhật sắp giành được thắng lợi hoàn toàn. Quân đội Nhật Bản cử nhóm gián điệp vào trụ sở quốc gia đóng tại thành phố Tử Giang; với mưu đồ phá hoại căn cứ để tránh số phận bị ném bom vào đất liền Nhật Bản. Quốc dân đảng đã cử chuyên gia Lôi Chấn đi ứng phó với gián điệp.

Với sự hợp tác của tổ chức đảng ngầm, Lôi Chấn trải qua đủ mọi khó khăn và nguy hiểm. Cuối cùng đã thành công tiêu diệt tên gián điệp Nhật Bản. Trong quá trình đó, Lôi Chấn cũng đã hoàn thành quá trình chuyển đổi tư tưởng của mình; trở thành một chiến sĩ cộng sản, và đến căn cứ Tân binh số 4 để tham gia trực tiếp.

CLOSE
CLOSE