[Thuyết Minh] Lệnh Ám Sát trọn bộ

Lệnh Ám Sát

Phim LỆNH ÁM SÁT.

Những năm 1930, Thượng Hải là trung tâm kinh tế, văn hóa của Trung Quốc; là nơi mà quân xâm lược Nhật Bản đang nhòm ngó và ngấp nghé. Khi đó, một tiểu đội đột ngột xuất hiện ở Thượng Hải; đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thần bí khó lường.

Ám sát, bảo vệ, nghĩ cách cứu viện, đánh cắp tin tức và ngăn chặn quân Nhật,… Không gì mà họ không thể hoàn thành. Dần dần qua thời gian, họ trở thành truyền kì của thời đại đó.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE