PHIM HÀNH ĐỘNG KHÁNG NHẬT SIÊU PHẨM 2021 – NGŨ ĐẠI KING KONG Full

Phim ngũ đại king kong

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

NGŨ ĐẠI KING KONG PHIM HÀNH ĐỘNG KHÁNG NHẬT SIÊU PHẨM 2021.

Nội Dung phim Ngũ đại king kong: Trong kháng chiến chống Nhật; giặc Nhật đã thành lập lực lượng vũ trang phản bội để lấn chiếm, phá hoại; quấy rối vùng căn cứ của Nhật và ám sát cán bộ địa phương. Cộng Sản Quyết Định Thành Lập một tổ đội gồm 5 người; tuyển chọn những tinh anh quân đội thành một nhóm mang tên ngũ đại king kong. Để diệt trừ tàn dư nhật bản cùng bọn quốc dân đảng.

CLOSE
CLOSE