PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phương pháp được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác như IBM, PepsiCo, Sony để tạo ra và duy trì các hệ thống thông tin nhằm thực hiện các chức năng kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp như quản lý khách hàng, quản lý nhân viên và tính doanh thu. Mục tiêu chính của việc phân tích và thiết kế hệ thống là để cải tiến hoạt động của tổ chức, thường là thông qua việc áp dụng phần mềm để giúp cho nhân viên công ty có thể hoàn thành các nhiệm vụ một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc thiết kế và phân tích các hệ thống thông tin là dựa trên:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

– Sự hiểu biết về mục tiêu, cấu trúc và hoạt động của doanh nghiệp.

– Kiến thức về cách khai thác công nghệ thông tin cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của việc phân tích và thiết kế hệ thống là cải tiến các hệ thống của tổ chức (cơ quan hoặc doanh nghiệp). Thông thường quá trình này liên quan đến việc phát triển hoặc mua lại phần mềm ứng dụng và huấn luyện nhân viên sử dụng nó. Phần mềm ứng dụng, cũng được xem là một hệ thống thông tin, được thiết kế để hỗ trợ một quy trình hoặc chức năng cụ thể của tổ chức như quản lý hàng tồn kho, quản lý nhân viên hoặc phân tích thị trường. Mục đích của phần mềm ứng dụng là chuyển dữ liệu thành thông tin.

Bên cạnh phần mềm ứng dụng, hệ thống thông tin còn có các thành phần khác. Trong đó:

– Phần mềm hệ thống và phần cứng. Phần mềm ứng dụng sẽ chạy trên hai thành phần này. Sự khác biệt giữa hai loại phần mềm này là phần mềm hệ thống hỗ trợ các chức năng của máy vi tính, còn phần mềm ứng dụng hỗ trợ các tác vụ của người dùng như soạn thảo văn bản, duyệt web.

– Tài liệu hướng dẫn và đào tạo. Đây là các tài liệu được tạo bởi nhà phân tích hệ thống để giúp các nhân viên sử dụng phần mềm mà nhà phân tích hệ thống giúp tạo ra.

– Vai trò công việc cụ thể, ví dụ như vai trò vận hành máy vi tính và giữ cho phần mềm hoạt động.

– Điều khiển, kiểm soát. Đây là phần của phần mềm được viết để giúp ngăn chặn lỗi hoặc mất cắp.

– Người dùng hệ thống.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE