Phim Kháng Nhật 2021 | Anh Hùng Cách Mạng trọn bộ

Phim Anh Hùng Cách Mạng

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim kháng nhật 2021 Anh Hùng Cách Mạng trọn bộ.

Diễn Viên: Vương Ngũ Phúc; Vương Vi Trí trong; Ngô Hiểu Đan; Vương Anh; Quách Vĩ Hoa; Triệu Quân Khải.

Bộ phim Anh Hùng Cách Mạng nói về cuộc đời vị tướng của Trung Quốc tên là Chu Đức. Chu Đức sinh ra trong 1 gia đình nghèo; sau khi tham gia cách mạng khởi nghĩa Vân Nam trở thành 1 vị tướng lĩnh quân đội. Trong thời gian du học ở Châu Âu; ông đã tham gia đảng cộng sản và tham gia nhiều cuộc khởi nghĩa; cùng với Mao Trạch Đông lập ra nhiều chiến công hiển hách.

4 Comments

  1. stromectol prescription August 27, 2021
  2. Viagra September 1, 2021
  3. propecia generic September 10, 2021
  4. Cialis September 12, 2021

Leave a Reply