Phim ANH HÙNG CHÂN CHÍNH trọn bộ

Phim ANH HÙNG CHÂN CHÍNH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Đạo diễn: Vu Mẫn.

Diễn Viên: Từ Giai, Lý Tiểu Nhiễm, Ngô Cẩn Ngôn.

Bộ Phim ANH HÙNG CHÂN CHÍNH xảy ra trong bối cảnh năm 1937 quân Nhật xâm lược Nam Kinh; công tử của nhà tư bản yêu nước Quan Bằng vì chăm sóc cho chị gái mà ở lại thành. Quen biết với doanh trưởng quốc quân Thẩm Hán Kiệt, Hai người mặc dù tán thưởng lẫn nhau; nhưng lại sinh ra hiểu lầm vì cái chết của chị Quan Bằng.

https://www.youtube.com/watch?v=9ayWW4sOsmk

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE