Phim Anh Hùng Sa Mạc Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Anh Hùng Sa Mạc

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28

Phim Anh Hùng Sa Mạc trọn bộ.

Diễn Viên: Liên Dịch Danh, Đỗ Thuần, Trương Gia Dịch,…

Nội Dung: Triệu Tôn Hàn một người có tiếng trong trấn, chính trực, yêu nước; ông có hai đồ đệ trí dũng song toàn là Liên Đức Khuê và Triệu Tứ Hải. Vào ngày đại thọ 60, chỉ cần ai là người trở về chúc thọ ông đầu tiên; sẽ được ông gả con gái Yến Tử và được kế thừa toàn bộ gia sản của ông.

https://www.youtube.com/watch?v=5yIETV-V8Lo

CLOSE
CLOSE