Phim BÍ MẬT HÀO MÔN trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim BÍ MẬT HÀO MÔN

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim BÍ MẬT HÀO MÔN trọn bộ

Đạo diễn: Lộ Kỳ.

Diễn viên: Trương Bác, Đồng Dao, Châu Hàng, Kiều Hân.

Phim kể về ngày cách mạng Tân Hợi, Kiều Ánh Tế của Kiều gia từ Quảng Châu tới Võ Xương; đích thân lên chiến trường chiến đấu anh dũng, trở thành đồng minh của Đảng Cách Mạng. Sau khi cách mạng thành công, Kiều Ánh Tế đổi tiền Sơn Tây cải tạo thành ngân hàng; lợi dụng thương hiệu của Kiều gia, đồng thời hợp tác Sơn Tây xây dựng Hiệu Tiền Quan Sơn Tây; để thực hiện thống nhất tiền tệ.

CLOSE
CLOSE