[Lồng tiếng] Phim BIỆT DANH SỐ 9 trọn bộ

PHIM BIỆT DANH SỐ 9 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Diễn viên: Trần Quán Lâm, Mao Hiểu Đồng, Vạn Mỹ Tịch, Châu Huệ Mẫn.

Nội Dung Phim BIỆT DANH SỐ 9 Phó Ước Hàn là là đạo chích tài ba. Anh lọt vào mắt xanh của nhà cách mạng nên đã kêu gọi anh tham gia hoạt động kháng Nhật. Anh được giao cho nhiệm vụ làm gián điệp vào làm việc tại casino của quân Nhật; thực chất đây là đầu não của những cuộc tấn công Trung Quốc của Nhật Bản. Cuối cùng anh thành công phá hủy được những cuộc tấn công; và thả bom độc vàu Trung Quốc của quân Nhật.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE