CHIẾN DỊCH TỬ THẦN Full | Phim Hành động Võ thuật

Phim CHIẾN DỊCH TỬ THẦN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim CHIẾN DỊCH TỬ THẦN Trọn bộ.

Diễn viên: Hải Đốn, Nhan Đan Thần, Dương Phong, Trần Khiết,…

Nội Dung : Những năm 1911, khởi nghĩa Vũ Xương đã đánh dấu sự sụp đổ của triều Thanh; các thành phần tri thức từ các nơi đổ về nơi này tham gia cách mạng kháng Nhật. Trong đó Đàm Thiên, Triệu Kiếm Ba và Lý Gia Phú vừa là đồng hương vừa là bạn học; để thực hiện lý tưởng đã dẫn theo người yêu của mình gia nhập vào cuộc chiến cách mạng.

Đàm Thiên dưới sự tiến cử của giáo quan Từ Tuấn Khải đã gia nhập; và thành lập biệt đội riêng cho mình, Triệu Kiếm Ba thì trở thành thành viên của Quốc Dân Đảng. Trong khi Lý Gia Phú lại chọn rời xa Cách Mạng làm thương buôn; 3 con người lại 1 lần nữa hội tụ trong cuộc chiến kháng Nhật, tạo nên sự tích vẻ vang…

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE