Thuyết Minh | Phim CHIẾN THẦN HÀN TÍN trọn bộ

Thuyết Minh | Phim CHIẾN THẦN HÀN TÍN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Chiến Thần Hàn Tín là bộ phim kể về thế hệ danh tướng, nhà chiến lược và chỉ huy quân sự danh tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, vào những năm cuối của nhà Tần khi thiên hạ đầy loạn và anh hùng. Với tài năng quân sự xuất chúng và tấm lòng rộng rãi để thu phục thiên hạ, ông không chỉ giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang dựng nên nhà Hán hơn 400 năm mà còn tạo nên nhiều trận đánh kinh điển được ghi vào quân sử thế giới.

Phim chiến thần Hàn Tín.

Hàn Tín là người đàn ông toàn năng, đi khắp thế giới, dấu chân khắp Hà Bì ở Giang Tô. Đại Nghĩa ở Tứ Xuyên, Hàn Trung ở Thiểm Tây, Hàm Dan, Hình Dương và Lạc Dương ở Hà Nam. Quân đội của những nơi nó đi qua đã răn đe kẻ thù và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Viết nên một bản anh hùng ca chiến tranh chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc…..

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE