Chiến Trường Vinh Quang | Phim Hành Động Hay Hấp Dẫn Nhất

Phim chiến Trường Vinh Quang

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim Chiến Trường Vinh Quang thuyết minh.

Diễn Viên : Vu Vinh Quang, Vương Lực Khả, Tạ Quân Hào,…

Nội dung: Vào ngày 30 tháng 10 năm 1911, để hưởng ứng khởi nghĩa Vũ Xương, Thái Ngạc phát động khởi nghĩa Sùng Cửu ở Vân Nam. Với nỗ lực của tầng lớp tri thức, nhà Thanh cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hai năm sau cuộc khởi nghĩa Trùng Cửu, Thái Ngạc bị tổng thống lâm thời chuyển đến Bắc Kinh. Các thế lực đa phương cạnh tranh và nguy cơ khủng hoảng bủa vây xung quanh Thái Ngạc.

https://www.youtube.com/watch?v=gvZqwgAfs_4

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE