Phim CHIM ƯNG TỬ CHIẾN Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Chim Ưng Tử Chiến

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

Nội Dung phim CHIM ƯNG TỬ CHIẾN: Vào mùa đông và mùa xuân năm 1942; Lâm Kiếm Tùng là đảng viên ngầm với mật danh “Ó Đêm”. Anh đang chấp hành nhiệm vụ tại Thượng Hải đã phát hiện âm mưu lớn của quân Nhật; là họ dự định thuê tàu vận tải để vận chuyển vũ khí sinh hóa đến vùng chiến sự. Lâm Kiếm Tùng đã báo cho Đảng và lập kế hoạch cùng đồng đội của mình chống trả; thành công ngăn chặn được chuyến tàu và phá hủy âm mưu của quân Nhật.

Phim CHIM ƯNG TỬ CHIẾN trọn bộ. Diễn Viên: Quách Hiểu Đông, Giả Thanh, Dương Dật, Vạn Tử Lương, Lã Lương…

https://www.youtube.com/watch?v=Z2SxGwlDWtc

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE