Phim CHU ĐỨC TRUYỀN KỲ Full

Phim CHU ĐỨC TRUYỀN KỲ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim CHU ĐỨC TRUYỀN KỲ trọn bộ; diễn Viên: Vương Ngũ Phúc, Vương Vi Trí, Ngô Hiểu Đan, Vương Anh, Quách Vĩ Hoa.

Nội Dung : Bộ phim nói về cuộc đời vị tướng có thật của Trung Quốc tên là Chu Đức. Chu Đức sinh ra trong 1 gia đình nghèo; sau khi tham gia cách mạng khởi nghĩa Vân Nam trở thành 1 vị tướng lĩnh quân đội. Trong thời gian du học ở Châu Âu; ông đã tham gia đảng cộng sản và tham gia nhiều cuộc khởi nghĩa; cùng với Mao Trạch Đông lập ra nhiều chiến công truyền kỳ.

https://www.youtube.com/watch?v=p4TVVeG-_Co

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE