Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN trọn bộ

Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN trọn bộ

Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN trọn bộ.

Đạo diễn: Hỉ Tử.

Diễn viên: Lý Phi, Tôn Tuyết Ninh, Vu Hiên Thần.

Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN kể rằng vào ngày đại hôn. Thế tử Lý Thư Bạch vì không muốn chấp nhận mối hôn sự này mà bỏ trốn. Vì một vài sự cố, Lý Thư Bạch cuối cùng vẫn phải quay về hầu phủ, và gặp tân nương của mình đó là Giang Ngọc Tiêu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, “chàng thế tử gia” đã yêu ngay vị hôn thê mà ngay ngày trước muốn bỏ, cả hai cùng sống trong một phủ. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra với nhiều biến cố ngọt ngào đến sâu răng.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE