[Lồng tiếng] ĐẠI ĐỊA BÙNG CHÁY trọn bộ

ĐỊA BÙNG CHÁY trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim ĐẠI ĐỊA BÙNG CHÁY trọn bộ.

Đạo diễn: Vương Tử.

Diễn viên: Trần Long, Sài Bích Vân, Từ Tiểu Phong.

Phim kể về em trai của Mâu Tử Hồng, quân phiệt đóng quân ở Yên Đài; sau khi anh trai Mâu Tử Hồng với đảng cộng sản mà bị hãm hại, dính họa diệt môn. Mâu Tử Long lên kế hoạch trả thù cho anh trai, từng bước đi lên con đường cách mạng.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE