Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý | PHẦN 2

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý PHẦN 2

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý PHẦN 2 trọn bộ

Đạo diễn: Trương Vĩnh Hân.

Diễn viên: Ngô Tú Ba, Lý Thần, Lưu Đào, Đỗ Dịch Hằng, Trương Quân Ninh; Vương Lạc Dũng, Vương Đông, Đàm Kiện Thứ, Tiêu Thuận Nghiêu, Lưu Hoan.

Thể loại: Cổ trang, tam quốc, chiến tranh.

Cùng là phụ thần còn có Tào Trực luôn tìm cách làm khó Tư Mã Ý, Tư Mã Ý chỉ có thể cẩn thận hơn với đồng tộc. Lúc này Tư Mã Lượng bắc phạt, phái Tào Duệ ép Tư Mã Ý đi nghênh địch. Tuy Tư Mã Ý với Chu Cát Lượng từ lâu đã có giao tình nhưng lại không thể không vì quốc gia của mình, bắt đầu một trận chiến sinh tử tại Bác Dịch. Ngũ trượng nguyên thu phong nhất khúc lương phù ngâm, Chu Cát Lượng vì lao lực quá sức thành bệnh rồi qua đời, Tư Mã Ý triệt để chiến thắng đối thủ lớn mạnh nhất cuộc đời mình. Tào Duệ còn trẻ nhưng mất sớm, ấu chúa Tào Phương kế vị.

CLOSE
CLOSE