Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý trọn bộ

.

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62 | Tập 63 | Tập 64 | Tập 65 | Tập 66 | Tập 67 | Tập 68 | Tập 69 | Tập 70 | Tập 71 | Tập 72 | Tập 73 | Tập 74 | Tập 75 | Tập 76 | Tập 77 | Tập 78 | Tập 79 | Tập 80 | Tập 81 | Tập 82 | Tập 83 | Tập 84 | Tập 85 | Tập 86

ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý | PHIM TRUYỀN HÌNH CỔ TRANG 2021 | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA.

Đạo diễn: Trương Vĩnh Tân.

Phim nói về cuộc đời của Tư Mã Ý khi còn sống; thể hiện một thời đại oai hùng thời hậu Tam quốc. Tư Mã Ý khi còn trẻ là một thư sinh nhát gan cẩn thận; bởi vì có giúp đỡ trong sự kiện ‘Ưng thị lang cố’ mà được Tào Tháo chú ý; từ đó cùng gia tộc Tào thị gắn bó chặt chẽ. Ông bị Tào Tháo mạnh mẽ ép bức làm quan, một bước bước vào mạnh nước ngầm tranh đấu mãnh liệt của Tào gia. Vận dụng năng lực của bản thân bang trợ Tào Phi lần lượt bước qua khảo nghiệm của Tào Tháo; Tư Mã Ý một tay đưa Tào Phi lên thế tử vị.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE