Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý trọn bộ

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28

ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý | PHIM TRUYỀN HÌNH CỔ TRANG 2021 | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA.

Đạo diễn: Trương Vĩnh Tân.

Phim nói về cuộc đời của Tư Mã Ý khi còn sống; thể hiện một thời đại oai hùng thời hậu Tam quốc. Tư Mã Ý khi còn trẻ là một thư sinh nhát gan cẩn thận; bởi vì có giúp đỡ trong sự kiện ‘Ưng thị lang cố’ mà được Tào Tháo chú ý; từ đó cùng gia tộc Tào thị gắn bó chặt chẽ. Ông bị Tào Tháo mạnh mẽ ép bức làm quan, một bước bước vào mạnh nước ngầm tranh đấu mãnh liệt của Tào gia. Vận dụng năng lực của bản thân bang trợ Tào Phi lần lượt bước qua khảo nghiệm của Tào Tháo; Tư Mã Ý một tay đưa Tào Phi lên thế tử vị.

CLOSE
CLOSE