ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH trọn bộ | THỜI ĐẠI SÁT THỦ

Phim ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH diễn viên: Lưu Ân Hữu, Lữ Nhất, Hà Minh Hàn, Lâm Nhất Đình…

Nội Dung phim ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH thanh niên yêu nước Đao Quang. Một mình tìm cách kháng Nhật cứu nước tại Thượng Hải. Trong một lần hành động, đao quan quen biết với thương ảnh, hai người kết nghĩa anh em; nhiều lần cùng nhau đánh bại kẻ địch, lập nhiều chiến công. Đảng Quốc Dân và cả phe Nhật đều tìm cách mua chuộc thương ảnh. Đúng lúc này, đảng viên Cộng Sản Giang Phán xuất hiện; trở thành ngọn đèn dẫn đường cho hai thanh niên yêu nước. Đứng trước nhiều thử thách, Cao Thiên Hành và đao quang lại ngày càng chia rẽ. Đao quang luôn tự cho mình là trung tâm, tuy có năng lực nhưng lòng dạ hẹp hòi; cuối cùng phản bội bạn bè, trở thành kẻ có tội với dân tộc, tự hủy hoại tiền đồ và hạnh phúc của mình. Thương ảnh tràn đầy nhiệt huyết hiểu rõ thời thế, phân biệt được đúng sai; đã trưởng thành và bước lên con đường cách mạng.

3 Comments

  1. Cialis September 4, 2021
  2. Propecia September 5, 2021
  3. Viagra September 9, 2021

Leave a Reply