[Lồng tiếng] ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH trọn bộ

Phim ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45

Phim ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH diễn viên: Lưu Ân Hữu, Lữ Nhất, Hà Minh Hàn, Lâm Nhất Đình…

Nội Dung phim ĐAO QUANG THƯƠNG ẢNH thanh niên yêu nước Đao Quang. Một mình tìm cách kháng Nhật cứu nước tại Thượng Hải. Trong một lần hành động, đao quan quen biết với thương ảnh, hai người kết nghĩa anh em; nhiều lần cùng nhau đánh bại kẻ địch, lập nhiều chiến công. Đảng Quốc Dân và cả phe Nhật đều tìm cách mua chuộc thương ảnh. Đúng lúc này, đảng viên Cộng Sản Giang Phán xuất hiện; trở thành ngọn đèn dẫn đường cho hai thanh niên yêu nước. Đứng trước nhiều thử thách, Cao Thiên Hành và đao quang lại ngày càng chia rẽ. Đao quang luôn tự cho mình là trung tâm, tuy có năng lực nhưng lòng dạ hẹp hòi; cuối cùng phản bội bạn bè, trở thành kẻ có tội với dân tộc, tự hủy hoại tiền đồ và hạnh phúc của mình. Thương ảnh tràn đầy nhiệt huyết hiểu rõ thời thế, phân biệt được đúng sai; đã trưởng thành và bước lên con đường cách mạng.

CLOSE
CLOSE