Phim Đấu Trường Máu Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Đấu Trường Máu

Phim Đấu Trường Máu trọn bộ.

Diễn viên: Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi, Tào Tuấn, Trương Na Lạp.

Nội Dung: Vào mùa xuân năm 1913, Viên Thế Khải đã giết chết lãnh đạo Đảng Tống Giáo Nhân. Việc này đã dấy lên sự phẫn nộ cho nhân dân cả nước. Một số nhà cách mạng đã tập hợp lại, âm mưu ám sát Viên Thế Khải để trả thù. Chiến dịch ám sát thất bại, nhiều người tham gia chiến dịch thiệt mạng, Đồ Tô Lý bị thương và chạy thoát.

CLOSE
CLOSE