[Thuyết Minh] ĐẾ HẬU TÌNH THÂM trọn bộ

[Thuyết Minh] ĐẾ HẬU TÌNH THÂM

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62

Phim ĐẾ HẬU TÌNH THÂM trọn bộ; đạo diễn: Cúc Giác Lượng; diễn viên: Chung Hán Lương, Angelababy, Tôn Nghệ Châu, Can Đình Đình.

Nội dung: Phim ĐẾ HẬU TÌNH THÂM kể về nàng Đế Hậu Bạch Sính Đình; là thị nữ nổi danh tình thâm của vương phủ Kính An ở Quy Lạc quốc. Vốn thông minh, có tài dụng binh và sở hữu tiếng đàn, giọng hát say đắm lòng người; nàng đế hậu luôn nhận được sự mến mộ, theo đuổi mạnh mẽ từ các bậc nam nhân. Thế nhưng, Đế Hậu Sính Đình chỉ mưu cầu một tình yêu tình thâm đích thực, không màng thế sự lợi danh hay vinh hoa phú quý…

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE