Phim ĐỊCH NHÂN KIỆT PHẦN CUỐI

Phim ĐỊCH NHÂN KIỆT PHẦN CUỐI

Phim ĐỊCH NHÂN KIỆT PHẦN CUỐI.

Thời tuổi trẻ, Địch Nhân Kiệt được biết đến vì tính chuyên cần siêng năng của mình. Sau khi thi đỗ khoa thi minh kinh; ông được bổ nhiệm làm phán tá Biện Châu (nay là Khai Phong, tỉnh Hà Nam).

No Responses

Leave a Reply