[Thuyết Minh] Phim Đội Du Kích Thanh Long trọn bộ

Phim Đội Du Kích Thanh Long

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42.

Diễn viên: Giả Thanh, Quách Gia Minh, Trương Phái Nhiên, Lý Văn Văn, Miura Kenichi.

Nội Dung phim Đội Du Kích Thanh Long, Thôi Anh Phi xuất thân từ một gia đình chế tạo súng, gặp phải nghịch cảnh Cha anh và dân làng bị quân Nhật giết hại, bọn chúng còn liên tục tấn công, nhằm thâu tóm xưởng của gia đình anh.

Phim Đội Du Kích Thanh Long.

Nung nấu quyết tâm trả thù, anh thành lập một tổ chức những người yêu nước cùng đứng lên chống Nhật, tự chế tạo súng để chiến đấu. Hai bên thường xuyên chiến đấu trên sông, nơi xưởng chết tạo của gia đình anh hoạt động.

https://www.youtube.com/watch?v=i3PAwRneosc

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE