Phim hành động ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ Full

Phim hành động ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Nội dung phim ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ kể về những năm 30 của thế kỷ 20; thanh niên yêu nước tham gia đảng cộng sản và chiến đấu với giặc Nhật. Thanh niên kháng Nhật Trương Bắc bị quân Nhật giết chết cả nhà, ôm hận trong lòng, muốn đơn thương độc mã quyết đấu sinh tử với quân Nhật. Bạn gái của Trương Bắc là Triệu Vi Lan tham gia đảng cộng sản. Hai người không thể không xa nhau. Trong quá trình một mình chống lại quân Nhật, Trương Bắc đối mặt vô số lần nguy hiểm. Dần dần Trương Bắc nhìn thấy được sự kiên định của chủ nghĩa cộng sản, bắt đầu nhìn lại bản thân, cuối cùng chấp nhận lời kêu gọi và chỉ dẫn của đảng.

https://www.youtube.com/watch?v=SRJg8IJ2LCU

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE