[Lồng tiếng] Phim HẮC HỒ CHI PHONG ẢNH trọn bộ

Phim HẮC HỒ CHI PHONG ẢNH trọn bộ

Phim HẮC HỒ CHI PHONG ẢNH trọn bộ.

Diễn viên: Ngô Thừa Hiên, Trương Nhược Quân, Vương Tử Đồng, Thôi Bảo Nguyệt, Khang Kiệt.

Nội dung: Năm 1945, để hoàn toàn đánh tan mưu đồ xoay chuyển tình thế của quân Nhật. Cục phía nam trung ương Trung Cộng đã phái Vương Văn Uyên tới chiến trường Tương Tây. Vương Văn Uyên đã thâm nhập vào các phòng ban cốt lõi và cơ mật của quân đội Nhật và đánh cắp thông tin về kế hoạch tác chiến của quân đội Nhật, đồng thời phát hiện ra “kế hoạch dơi” mà quân Nhật cố gắng ám sát các tướng lĩnh cao cấp của quân phòng thủ Trung Quốc. Vì để ngăn chặn âm mưu của quân Nhật, Vương Văn Uyên về Trùng Khánh. Bắt đầu cuộc đối đầu sinh tử với điệp viên Hata Hisao của Nhật, thắng lợi lập được chiến công.

Sau kháng chiến thắng lợi, Quốc dân Đảng ngang nhiên kích động nội chiến. Nhưng đã bị tiêu diệt.Quan quân Tống Vĩnh Tranh của quốc dân đảng được lệnh ở lại Quý Châu, tìm thời cơ triển khai hàng loạt hành động phá hoại với Quý Châu. Vương Văn Uyên đã chống lại và đập tan âm mưu của Tống Vĩnh Tranh. Tống Vĩnh Tranh không chịu thất bại, cấu kết với một đám sơn tặc phá hoại khắp nơi. Vì hoàn toàn tiêu diệt được đám thổ phỉ, giải phóng cả nước. Vương Văn Uyên dẫn quân vào núi tiêu diệt, triển khai đấu tranh quyết tử với Tống Vĩnh Tranh.

CLOSE
CLOSE