PHIM MỚI 2021 | HOÀNG ĐẾ HUYỀN THOẠI Full

Phim HOÀNG ĐẾ HUYỀN THOẠI

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26

Phim HOÀNG ĐẾ HUYỀN THOẠI trọn bộ.

Cuối thời Nhà Đường, cuộc nổi dậy của nông dân liên tiếp nổi lên. Tướng lĩnh trong nội quân nổi dậy, Chu Uông tự lập xưng đế năm 907 sau Công Nguyên. Đất nước từ nay bước vào giai đoạn chia cắt, nội dung phim hoàng đế huyền thoại. Năm 923 sau Công Nguyên Lý Tồn Út con trai Hà Đông Lý Khắc Dũng tiêu diệt Hậu lương lập nên Hậu Đường. Nhà Hậu Đường cường thịnh nhưng đã xãy ra 2 lần nội loạn. Cuối cùng bị Thách Kính Đường dẫn quân Khiết Đan tiêu diệt; văn minh sụp đổ, bách tính chỉ mong mỏi chiến tranh kết thúc.

4 Comments

  1. viagra wholesale price August 28, 2021
  2. Cialis August 31, 2021
  3. Stromectol September 1, 2021
  4. Propecia September 10, 2021

Leave a Reply