Phim HOÀNG TƯỚC KIM SA trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46

Số tập 46 tập.

Nội dung phim HOÀNG TƯỚC KIM SA Tình cờ Ba Đồ và Thái Điệp – con gái của Đa La Tuệ Triết quận Vương gặp nhau. Sau những hiểu lầm ban đầu hai người đã cảm nhận được họ có mối lương duyên tiền định. Khi vụ án Bác Nhĩ Tế và Đạt Na cùng một số viên quan đại thần trong triều mất tích.

Phim HOÀNG TƯỚC KIM SA.

Ba Đồ với Thái Điệp cùng nhau điều tra vụ án, trải qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm. Cuối cùng thu thập được 12 cây kim thoa và biết được kẻ chủ mưu phía sau vụ án. Cuối cùng tất cả những khúc mắc được giải tỏa, vụ án kết thúc.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE