Phim Huyền Thoại Thép trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Huyền Thoại Thép

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim Huyền Thoại Thép trọn bộ.

Diễn Viên: Triệu Nghị, Lý Hân Thông, Mã Dược, Lỗ Nặc,…

Nội Dung: Vào những năm đầu Dân quốc, thời thế loạn lạc, giang hồ kỳ hiệp Lý Tam xuất hiện; khiến cho các quan lại quyền quý ở Bắc Kinh và Thiên Tân rơi vào cảnh hoang mang. Võ xương đòn, gió lốc, vào thành cao vách sắt như trốn không người; thuật cải trang, bò cạp công, ngoài bảo vật quốc gia ra thì trí tuệ đáng kinh ngạc của Lý Tam là thứ mà mọi người muốn chiếm được.

https://www.youtube.com/watch?v=8DroWap7Gk8

CLOSE
CLOSE