Phim Huyết Chiến Thiếu Lâm Tự trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Huyết Chiến Thiếu Lâm Tự
Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45

Diễn viên: Từ Tăng, Trần Khiết, Thạch An Ni.

Phim kể về những năm đầu dân quốc, một cuộc chiến nổ ra giữa các thế lực người Anh. Người Nhật, quân phiệt, thổ phỉ…trong quá trình tìm kiếm và tranh giành bảo vật. Đường Võ Tông hạ chỉ diệt Phật, mang đến tai họa cho nền văn minh Phật giáo. Trong một ngôi chùa cổ ở Kỳ Châu, trụ trì Tuệ Nguyên đại sư cất giấu các bảo vật. Đồng thời chia bốn miếng ngọc có thể mở ra được kho báu cho bốn đệ tử cất giữ.

Năm 1925, bia đá có ghi chép thông tin về kho báu xuất hiện, gây ra một trận sóng gió. Hậu nhân của bốn đệ tử ai nấy đều có mục đích riêng, cầm theo miếng ngọc đến gặp nhau. Bốn miếng ngọc lần nữa kết hợp, tạo nên một chiếc chìa khóa. Phá giải được bí mật trên bia đá, dẫn theo mọi người cùng bắt đầu chuyến đi tìm bảo vật.

CLOSE
CLOSE