Thuyết Minh | Phim Huyết Kiếm Vô Song trọn bộ

Phim Huyết Kiếm Vô Song

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37

Phim Huyết Kiếm Vô Song trọn bộ.

Diễn viên : Vu Chấn, Hà Lâm,…

Năm 1933, khi 400.000 quân bao vây và đàn áp Khu Xô viết, Lăng Trường Phong. Người đứng đầu trung đoàn của Quân đoàn 3 của Hồng quân, được lệnh làm đại diện kho vũ khí. Và lãnh đạo người của mình sản xuất đạn dược cần thiết để đập phá kế hoạch “Đinh” của địch và bảo vệ Khu Xô viết. Vì để ngăn cản Lăng Trường Phong. Chu Kiến Bạch là trưởng phòng điều tra Trại Nam Xương đồng thời là người chỉ huy trực tiếp tất cả các mật vụ lẻn vào tấn công kho vũ khí và phá hoại các trạm liên lạc.

https://www.youtube.com/watch?v=oXjwJEVi688

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE