[Thuyết minh] Phim Khổng Tước Lệnh Trọn bộ

Phim Khổng Tước Lệnh
Phim Khổng Tước Lệnh trọn bộ thuyết minh
Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim Khổng Tước Lệnh thuyết minh trọn bộ.

Diễn viên: Thích Tiểu Long, Vu Ba, Mạc Đình Đình.

Thế gian tuyên truyền ở một sơn trang tên là Khổng Tước có một báu vật độc bá thiên hạ. Đó chính là chiếc lông khổng tước, nhờ nó mà Khổng Tước Sơn Trang làm nên thanh thế trong chốn giang hồ. Thiên hạ đồn rằng các đời trang chủ của Khổng Tước đều có võ công tuyệt diệu khó lường. Họ chỉ luyện võ trên núi, không sân si chuyện giang hồ nên cả hai phái chánh tà nghe danh đều phải nể phục.

Có một bí mật không ai biết tới đó là chiếc lông khổng tước vang danh đã bị lấy mất khỏi sơn trang từ lâu. Thu Phụng Ngộ là hậu duệ sau cùng của Khổng Tước sơn trang, với tài trí xuất chúng. Võ công phi phàm, chàng là người gánh vác trọng trách gìn giữ danh tiếng lâu đời của sơn trang. Đồng thời bảo vệ chánh đạo, trừ gian diệt ác . Phim nói lên một điều tất yếu là tà bất thắng chánh.

CLOSE
CLOSE