Phim KINH THIÊN ĐẠI MÊ CỤC trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim KINH THIÊN ĐẠI MÊ CỤC

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33

Phim KINH THIÊN ĐẠI MÊ CỤC trọn bộ | Phim Kháng Nhật.

Đạo diễn: Lâm Binh.

Diễn viên: Nhiếp Viễn, Đào Hồng.

Phim xoay quanh câu chuyện Bắc Kinh phát hiện ra hóa thạch xương người vượn chấn động thế giới; thu hút sự chú ý giặc Nhật xâm lược, họ đặt ra kế hoạch cướp đoạt, chiếm làm của riêng. Hai nước Trung – Mỹ bàn bạc đặt ra kế hoạch bí mật di dời mang biệt hiệu Quân Đao. Cha của bác sĩ yêu nước Lưu Vân Tường bị hãm hại, vu cáo tội trộm cắp; để rửa oan cho cha, Lưu Vân Tường tham gia vào hành động Quân Đao.

https://www.youtube.com/watch?v=4T9qISE_Uyg

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE