Phim LỬA SÚNG SA TRƯỜNG trọn bộ

Phim LỬA SÚNG SA TRƯỜNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim LỬA SÚNG SA TRƯỜNG trọn bộ. Đạo diễn: Hổ Tử. Diễn viên: Chu Vịnh Đằng, Mã Nhã Thư, Trần Sáng.

Phim lấy bối cảnh cuộc kháng chiến của nhân dân Đông Bắc. Mùa xuân năm 1931, quân Quan Đông Nhật liên tục khiêu khích gây sự. Tướng lĩnh lực lượng chủ chốt quân Đông Bắc là Từ Quốc Chân; ông cử con trai đi du học từ Đức về là Từ Văn Kiệt; cùng đội quân mà con nuôi Đa Cát đang trực thuộc đối đầu với quân Quan Đông. Thiếu tá quân Quan Đông là bạn học khi xưa của Từ Văn Kiệt; dung túng cho thuộc hạ quấy rối dân lành, ý đồ khiêu khích. Từ Văn Kiệt không màng quân lệnh, cầm súng bắn chết giặc Nhật; Phim LỬA SÚNG SA TRƯỜNG từ đó gây ra xung đột kịch liệt.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE