Phim MẬT VỤ ĐỐI ĐẦU trọn bộ

Phim MẬT VỤ ĐỐI ĐẦU

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim MẬT VỤ ĐỐI ĐẦU trọn bộ.

Diễn Viên: Nhan Đan Thần, Vu Chấn, Lưu Quân.

Tổ chức mật vụ của đảng cộng sản ở Giang Đô hoạt động cực kỳ sôi nổi. Và đó cũng là một cái gai vô cùng lớn mà quốc dân đảng muốn đối đầu. Đặng Khải là một thành viên mật vụ đang trên đường đến Giang Đô để nhậm chức thì bị quốc dân đảng bắt được và âm thầm giết chết. Quốc dân đảng cử Ngô Kỳ Nhân giả mạo thân phận Đặng Khải đến Giang Tô nhằm làm gián điệp.

https://www.youtube.com/watch?v=L7i4eHpvG6w
CLOSE
CLOSE