Phim Mới 2023 | Càn Khôn Sát Trận trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim Mới 2023 | Càn Khôn Sát Trận trọn bộ

Diễn viên : Từ Tăng, Vương Hiểu Thần, Châu Tử Nhân, Mã Thi Hồng,…

Nội Dung Phim Càn Khôn Sát Trận: Cuối năm 1944, cuộc tấn công càn quét mùa thu của Nhật Bản. Và những tổn hại do những kẻ phản bội đã khiến Bạch Thành rơi vào tình thế khó khăn. Giang Văn Sơn và Bành Thanh Tú – một đảng viên ngầm, được lệnh tiến vào Bạch Thành. Hoàn thành nhiệm vụ, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ thù, người bạn cũ của cha mình. Liêu Nhất Thanh hai con người tính cách đối lập liệu có vì cùng chung chí hướng chiến đấu bảo vệ đất nước mà hóa giải hận thù?

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE