Phim NGỌT NGÀO KHI YÊU EM trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim NGỌT NGÀO KHI YÊU EM

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Đạo diễn: Dương Đống.

Diễn viên: Trần Hiểu, Vương Hiểu Thần, Vương Diệu Khánh.

Phim NGỌT NGÀO KHI YÊU EM Dương Quang, người dẫn chương trình tâm sự. Tình cảm vì bóng đen từ thuở ấu thơ nên luôn từ chối giao tiếp chân thành với mọi người cả trong công việc và cuộc sống. Cho đến khi một chương trình nổi tiếng khác thay thế vị trí của chương trình Dương Quang đang dẫn. Trước sức ép, Dương Quang quyết định thay đổi chủ đề chương trình. Từ tâm sự trực tuyến thành hoà giải ngoại tuyến. Đồng thời hướng đến vấn đề tranh chấp xã hội đang sốt dẻo để hoà giải. Nhờ vậy, chương trình của anh được chú ý. Khiến cho Dương Quang lần đầu tiên đối diện thẳng với vấn đề của chính mình…

CLOSE
CLOSE