[Thuyết Minh] Phim PHI HỔ TẬP KÍCH TRẬN trọn bộ

Phim PHI HỔ TẬP KÍCH TRẬN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Đạo diễn: Tiền Nhạn Thu.

Diễn viên: Trương Tử Kiện, Hạ Cương, Chung Vệ Hoa.

Phim PHI HỔ TẬP KÍCH TRẬN TẬP kể về thời kỳ kháng Nhật, ở khu vực khai thác mỏ Táo Trang miền Nam Sơn Đông, một nhóm công nhân mỏ than và công nhân đường sắt đứng đầu là Lưu Hồng và Vương Cường, vì không chịu sự áp bức và làm nhục của quân Nhật. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản bí mật thành lập một đội du kích tinh nhuệ nhỏ.

Phim PHI HỔ TẬP KÍCH TRẬN

Đội du kích trải qua hàng loạt cuộc chiến đấu, phát triển mạnh ở dọc tuyến Sơn Đông trên tuyến đường sắt Thiên Tân- Phố Khẩu, tuyến mạch chính trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của quân Nhật, được nhân dân gọi “đội Phi Hổ”. Các thành viên của đội du kích dần dần trưởng thành trong chiến đấu đồng thời xả thân vì nước.

https://www.youtube.com/watch?v=Dx7ElOd4dYM

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE