Phim PHIÊU SOÁI Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim PHIÊU SOÁI Trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Bộ phim PHIÊU SOÁI.

Đạo diễn: Hầu Minh Kiệt.

Diễn viên: Phó Trình Bằng, Mao Lâm Lâm.

Mùa xuân năm 1940, tiến sĩ kinh tế học Phiêu Soái trở về từ Mỹ; mang theo hoài bão lập nghiệp tại Thượng Hải. Anh vô tình làm quen với con gái của chủ ngân hàng là Lư Lâm. Hai người lâu dần nảy sinh tình cảm, cha của Lư Lâm là Lư Tiếu Am; xem trọng tài năng trong phim Soái Phiêu, để Soái Phiêu làm việc cho mình.

CLOSE
CLOSE