Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Với sự giúp đỡ của Ngưỡng Thắng, một đảng viên ngầm của Đảng Cộng sản ở Quế Lâm. Đội đột kích đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí với Nhật Bản, thành công bảo vệ phái viên Hoa Kỳ. Và ngăn chặn âm mưu sử dụng kênh Linh Cừ để vận chuyển vật tư, đánh bại quân đội Nhật. Để bảo vệ Quế Lâm, toàn bộ đội đột kích đã chiến đấu ác liệt quân Nhật. Cuối cùng, do không đủ binh lực, Quế Lâm thất thủ, Lê Minh Giang và những người khác đã anh dũng hy sinh.

https://www.youtube.com/watch?v=QpnvtcZQ0WM

CLOSE
CLOSE