Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Với sự giúp đỡ của Ngưỡng Thắng, một đảng viên ngầm của Đảng Cộng sản ở Quế Lâm. Đội đột kích đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí với Nhật Bản, thành công bảo vệ phái viên Hoa Kỳ. Và ngăn chặn âm mưu sử dụng kênh Linh Cừ để vận chuyển vật tư, đánh bại quân đội Nhật. Để bảo vệ Quế Lâm, toàn bộ đội đột kích đã chiến đấu ác liệt quân Nhật. Cuối cùng, do không đủ binh lực, Quế Lâm thất thủ, Lê Minh Giang và những người khác đã anh dũng hy sinh.

https://www.youtube.com/watch?v=QpnvtcZQ0WM
CLOSE
CLOSE