Phim Quan Công Võ Thánh Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Quan Công Võ Thánh
Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30

Phim QUAN CÔNG VÕ THÁNH trọn bộ.

Diễn Viên: Triệu Tôn Ngạn Quân, Lục Thụ Minh, Lý Tĩnh Phi, Bảo Quốc An, Ngô Hiểu Đông, Đường Quốc,…

Quan Công, tên là Quan Vũ, tự là Vân Trường, là một viên tướng thời Tam Quốc. Ông chỉ là một võ tướng bình thường; không phải là một vị tướng mưu mẹo, một bậc kỳ tài về chiến thuật, chiến lược. Thế nhưng Quan Công lại là một người có công lớn trong việc lập ra nhà Thục Hán; mà vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Hình ảnh Quan Công vẫn sâu đậm như một người anh hùng chân chính không hề biết khiếp sợ; không lùi bước trước khó khăn, chiến thắng mọi đau khổ về thể xác. Ông là một điển hình về khí tiết và đức tính nhân, nghĩa, tín, dũng và lòng kiêu ngạo…

https://www.youtube.com/watch?v=1XPU2gPVqpk
CLOSE
CLOSE