PHIM MỚI NHẤT 2022 | QUYẾT ĐỊNH SỐNG CÒN trọn bộ

PHIM QUYẾT ĐỊNH SỐNG CÒN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Phim QUYẾT ĐỊNH SỐNG CÒN trọn bộ.

Diễn viên: Dương Thước, Đồng Duy Gia, Lưu Chí Hàn, Cao Phong…

Nội Dung: Năm 1945, trước đêm kháng chiến thắng lợi; Đảng cộng sản chuẩn bị kế hoạch để tiếp tế thuốc men đến chiến trường vùng Tô Bắc. Do trong tay nắm giữ nhiều bí mật quan trọng nên trở thành cái gai trong mắt quân Nhật. Quốc Dân Đảng đã cử một đặc công tài năng tên là Châu Cửu; đến Tô Châu bắt sống Trát Phúc Đỉnh. Trong lúc thực hiên nhiệm vụ truy bắt; thì họ bắt nhầm một người có vẻ ngoài giống hệt Trác Phúc Đỉnh tên là Dư Nhị Đẩu.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE