Phim Kháng Nhật 2021 | Sứ Mệnh Cuối Cùng Full

Sứ mệnh cuối cùng

Phim SỨ MỆNH CUỐI CÙNG Full.

Nhà xuất bản: Lưu Yến Minh, Lưu Quang Toàn, Mưu Phong Kinh.

Giám chế: Từ Long Hà, Đặng Dũng, Điền Quỳnh.

Biên kịch: Châu Manh, Vương Oánh Phi, Từ Mạn Thiên – Đạo diễn: Tạ Đức Lân.

Các diễn viên chính:

Vu Hiểu Quang trong vai Cao Hàn.

Lưu Hiểu Khiết trong vai Diêu Kha.

Hồ Dương trong vai Cố Nhất Nam/Cát Xuyên Nhất Nam.

Tạ Mạnh Vỹ trong vai Thẩm Văn Kiệt.

Đào Dương trong vai Đường Hiểu Như.

Quách Gia Hào trong vai Lâm Thiên Chính.

Vương Hải Địa trong vai Cát Xuyên Đằng.

Dã Mạnh Úy trong vai Hứa Tùng.

Bào Hiểu trong vai Điền Oa Oa.

Mã Duệ trong vai Cát Xuyên phu nhân.

Khâu Chấn Hải trong vai Thẩm lão thái gia.

Cao Điền Hạo trong vai Triệu Đức Thành.

Khương Ninh trong vai Tiền Đình Đình.

Triệu Khải trong vai Trì Điền Hạo.

Nhị Vương Lực trong vai Đội trưởng Tạ.

Tôn Trung Nghệ trong vai Phùng Hán Nam.

Dương Mãnh trong vai Giang Thúc Lương.

Mã Kiệt trong vai Hứa Tử Văn.

Lưu Quân trong vai Phúc Điền Hòa.

Phu Chu Húc trong vai Giáo sư Tào.

https://www.youtube.com/watch?v=Ff5JPGSL1gU

Add your comment

Your email address will not be published.

2 Comments

CLOSE
CLOSE