PHIM MỚI 2021 | THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Diễn viên: nhóm SpeXial Lữ Vân Phong, Liên Thần Tường (nhóm SpeXial); Triệu Chí Vĩ (nhóm SpeXial), Mã Chấn Hoàn (nhóm SpeXial); Dịch Bách Thần (nhóm SpeXial); Bành Dục Sướng, Hùng Tử Kì (nhóm SpeXial); Chu Tiển, Tra Kiệt…

Phim Tân Thích Khách Liệt Truyện xoay quanh 4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản. Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ. Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần. Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.

CLOSE
CLOSE