[Lồng tiếng] Phim THÁM TỬ ĐƯỜNG LANG trọn bộ

[Lồng tiếng] Phim THÁM TỬ ĐƯỜNG LANG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Nội dung phim thám tử đường lang kể về bến Thượng Hải những năm 20 của thế kỷ trước. Đỗ Bá Long vượt ngục và thề sẽ trả thù bằng được kẻ đã xử oan mình là thẩm phán Tạ Thiên Hồng. Thám tử Đường Lang có nhiệm vụ bảo vệ Tạ Thiên Hồng khỏi sự hãm hại của Đỗ Bá Long.

Đạo diễn: Hà Lạc.

Diễn viên: Hoắc Kiến Hoa, Trương Manh, Hoàng Giác, Ngụy Thiên Tường, Hoắc Tư Yến.

Lời thoại trong phim THÁM TỬ ĐƯỜNG LANG.

Tôi có chút tiền, đây là cái gì? Còn đồng phép không? Còn đây là cái gì? Còn điều phép không? Đây là cái gì? Còn giảng phép không? Thực ra mấy đồng tác tay của các anh, tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Hàng chi, tôi cứ làm cái ngục xuất đời. Xếp đường quá thông minh. Hàng chi sẽ lại đại thám trưởng được cuộc trưởng cời trọng nhất.

Xếp đường, thừa nghĩ chơi nhé, hết tiền rồi. Nghĩ chơi, nghĩ chơi thôi. Anh ấy là, nghĩ chơi cũng được. Nhưng xuất tịch anh nào tôi phải giết cái nợ đi nhé. Ba là anhám nào hả khá trái, bạn xem, mama leo embora. Vứa chứng rồi. Chị mâu. Sao lại có nhiều khóa cái này? Tàn là khóa. Vứa chứng rồi đi.
Chúa peachy Legends. Sào bất cẩn chạy, đổ bắt lòng bằng chủ tiền dịm của hai dưới đại lưu Minh tài Thượng Hải.

Xe chờ mở cửa, cả xác thức bật từng cụ phó trở lên, hơn nữa, nhưng phải có 5 người bằng chứng bất có thể mở cám cửa này. Ngục phó xác tới rồi. Hai Truy, Ngục phó nhà tử Thanh Khi Kiều, Thanh Phố Thượng Hải, đổ bắt lòng, nhà tử bị hóo hạn, dự sự án toàn của ông chứ tự xếc chuyện ông tới này khác. Đừng cẳng trường về thế chứ? Tên hình thế nào, đổ bắt được tên dịch 1 rồi, ở Đăng Khi, được. Dõi thì chạy đi. Chạy đi chứ. Bà đất khương, Ngục trưởng của nhà tử Thanh Khi Kiều, Thanh Phố Thượng Hải. Đánh chứa chứa Tàu.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE