[Thuyết Minh] THIẾT ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ

THIẾT ĐẠO HỎA TUYẾN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim THIẾT ĐẠO HỎA TUYẾN trọn bộ

Năm 1945 cuộc kháng chiến kéo dài 8 năm tại Trung Quốc cuối cùng đã đi đến hồi kết; chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản đã thất bại trước ý chí kiên cường của cách mạng Trung Quốc. Nhưng vẫn có kẻ nuôi giấc mộng Đại Đông Á ngoan cố chống cự đến cùng. Vì nhổ này cây đinh cứng đầu này, Lưu hồng đã phái Tôn Ngọc Điền – đội trưởng đội súng trường. Trong đội du kích đường sắt lẻn vào ngụy quân thám thính tin tức, Tôn Ngọc Điền phản cách mạng; trở thành một quả bom hẹn giờ uy hiếp đội du kích.

https://www.youtube.com/watch?v=H8-a7qqhaG4

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE