Phim Thợ Săn Báo Thù trọn bộ [Thuyết minh]

Phim bộ nhiều tập Thợ Săn Báo Thù trọn bộ | Phim hành động chiến tranh Hay Nhất 2023 của Trung Quốc thuyết minh tiếng việt được chọn lọc năm 2023.

Phim Thợ Săn Báo Thù trọn bộ [Thuyết minh]
Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim Thợ Săn Báo Thù trọn bộ.

Diễn Viên: Lý Tư Bác, Vương Đình, Vu Chấn.

Nội Dung: Vào mùa thu 1943, quân Nhật điên cuồng tàn sát người dân để chiếm đất xây dựng công trình bí mật thực hiện kế hoạch trang bị vũ khí hóa học, thực thi kế hoạch”Chữ A”.Dương Thiên Trụ một thợ săn trong làng Du Thụ vì muốn báo thù cho gia đình mình và mọi người trong làng đã cùng với bạn của mình thực hiện nhiều phi vụ báo thù ,sau này cả 2 cùng tham gia vào Bát lộ quân cuối cùng phá tan được âm mưu và kế hoạch xây dựng trận địa điều chế vũ khí hóa học của quân Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=nUzZtOFk8LE

CLOSE
CLOSE