PHIM MỚI 2021 | TÌM EM TRONG MƠ trọn bộ

Phim TÌM EM TRONG MƠ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48

Phim TÌM EM TRONG MƠ; 48 tập.

Nội dung phim tình cảm Tìm em trong mơ, từ thiết bị sóng điện não chung một tầng số. Vì tần số tương đồng nên sóng điện não có duyên với nhau thường mơ thấy nhau. Từ đó 2 nhân vật chính thường xuyên nằm mơ và tìm nhau. Trong một cảnh vật tuyệt đẹp họ mơ thấy nhau, quen và tìm thấy nhau trong mơ.

CLOSE
CLOSE